Amkista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeen tiimoilta toteutetaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (yamk) suorittaneiden-uraseurantaan liittyvä kutsutyöpaja 22.5.2019 klo 10-15.30 Laurean Tikkurilan kampuksella.

Työpajan tarkoituksena on luoda toimintamalli, jonka avulla levitetään tietoa yamk-tutkinnon suorittaneiden työurista ja uratarinoista potentiaalisille opiskelijoille, korkeakouluille, tutkinto-opiskelijoille sekä muille intressitahoille.

Ohjelma

10-10.30          Kahvit, esittäytyminen, Amkista uralle – uraseurantatiedot käyttöön –hankkeen esittely,
Satu Helmi, hankkeen projektipäällikkö

10.30-11.30     Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden urat työmarkkinoilla,
Kristiina Ojala, tutkijatohtori, Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos

11.30-12.15     Ensimmäisen yamk-uraseurantakyselyn tulokset,
Ismo Kinnunen, Liisa Marttila, hankkeen osatoteuttajat

12.15-13.00     Lounas

13.00-15.00     Työpajatyöskentely ja kahvi; uraseurantakyselyn soveltuvuus yamk-tutkinnon suorittaneille ja kyselystä saatavan tiedon hyödyntäminen,
fasilitaattorina hankkeen osatoteuttaja, Jaana Kullaslahti

15.00 – 15.30 Yhteenveto, miten tästä eteenpäin, Jaana Ignatius, Päivi Immonen, hankkeen osatoteuttajat

 

Lisätietoja:
Turun ammattikorkeakoulu: Anne Rouhelo
Tampereen ammattikorkeakoulu: Liisa Marttila
Hämeen ammattikorkeakoulu: Ulla Nuutinen
Oulun ammattikorkeakoulu: Ismo Kinnunen, Arja Räinä-Räisänen
Laurea-ammattikorkeakoulu: Päivi Immonen, Jaana Ignatius