Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä, tiedon jakamista korkeakouluopintoihin hakevien ja korkeakouluissa jo opiskelevien käyttöön ja samalla helpottaa opiskelijoiden työllistymistä valtakunnallisella tasolla. Hankkeessa pureudutaan valtakunnallisen uraseurantatiedon tehokkaaseen keräämiseen (valtakunnallinen kysely), raportoinnin kehittämiseen, tiedon vertailtavuuteen ammattikorkeakoulujen kesken ja yliopistosektorin välillä sekä levittämiseen koko ammattikorkeakoulukentälle.

Projektin tuloksia ovat:

  • Valtakunnallisen kyselyn toteutus (vuosina 2013, 2014 ja 2015 valmistuneille)
  • YAMK-kyselyn pilotointi
  • Uraseurantakyselyn tulosten digitalisointi
  • Tulosten levittämiseen liittyvät koulutukset ja työpajat
  • Alumnien tavoittamisen tehostaminen
  • Valtakunnallinen verkosto uraseurantatiedon levittämiseen

Ensimmäinen valtakunnallinen Uraseurantakysely vuonna 2013 valmistuneille AMK-ja YAMK-tutkinnon suorittaneille toteutettiin alkuvuodesta 2019. Seuraava kysely vuonna 2014 valmistuneille oli jo vuoden 2019 syksyllä. Hankkeen osalta viimeinen uraseurantakysely on syksyllä 2020 vuonna 2015 valmistuneille. Sen jälkeen uraseurantakyselyn toteuttamista jatkaa valtakunnallinen uraseurantaverkosto. jossa on jäsenet kaikissa ammattikorkeakouluista.