Vastaajaviestintä

Miten viestinnällä voidaan vaikuttaa vastausaktiivisuuteen?

Viestinnällä on suuri merkitys uraseurannan toteutuksessa ja vastaajien tavoittamisessa. Yliopistojen uraseurannan toteutukseen liittyvät viestintämateriaalit uudistettiin LATUA-hankkeen aikana. Hanke tuotti yliopistoille sisältöpohjat, joita voidaan jatkossa muokata yliopiston viestintästrategian, visuaalisen ilmeen ja alumniviestinnän kärkien mukaisesti. Sisältöjen suunnittelussa keskeistä on huomioida vastaajien puhuttelun sävy sekä motivoida alumnia vastaamaan tulevien ja nykyisten opiskelijoiden auttamisen sekä opetuksen kehittämisen kautta.

On tärkeää välittää viesti siitä, että yliopiston ja opiskelijan side ei katkea valmistumiseen, vaan yliopisto on kiinnostunut myös alumnin ajatuksista ja kehitysehdotuksista sekä siitä, miten työura on käynnistynyt. Tärkeää on kertoa alumneille myös aiempien uraseurantojen tuloksista.

Viestintäsuositukset 1

Esimerkkisaateviestit:

Yliopistojen uraseurannan esimerkkitekstiviestejä

Maisterien uraseurannan esimerkkisaate

Vastaajaviestintä verkossa uraseurantakyselyn aikana

LATUA-hankkeen aikana uraseurantakyselyn vastaajaviestintään panostettiin yliopistoissa uudella tavalla. Tärkeä osa tätä panostusta oli nimenomaan vastaajaviestintä, jolla voidaan vaikuttaa paitsi uraseurantojen yleiseen tunnettuuteen, myös vastausprosenttiin. Oheisessa esityksessä on kuvattu case-esimerkkinä Helsingin yliopistossa laajalla panostuksella tehtyä uraseurantaviestintää verkossa vuoden 2017-2018 kyselyn aikana.

Helsingin yliopiston uraseurantakyselyn verkkoviestintä 2017-2018

Lisäksi ohessa linkkejä Turun yliopiston uraseurantaviestinnän tuotoksiin:

Turun yliopisto seuraa valmistuneiden työllistymistä

Missä Turun yliopistosta valmistuneet ovat nyt? Maisterien ja tohtorien uraseurantakyselyt käynnissä

Turun yliopiston muita esimerkkejä uraseurantaviestinnästä

Tulosviestintä

Suunnitelmallista ja vaikuttavaa uraseurantaviestintää

Uraseuranta tarjoaa ainutlaatuista tietoa akateemisten urista, laadullisesta työllistymisestä ja koulutuksen vaikuttavuudesta. Tuloksista viestittäessä korkeakoulujen ulkopuolisia kohderyhmiä on paljon: sidosryhmät, ammattiliitot, tulevat ja nykyiset opiskelijat sekä jo valmistuneet, erityisesti uransa alkuvaiheessa olevat alumnit ja suuri yleisö. Jotta uraseuranta saa sen valtakunnallisen huomion ja tunnettuuden, johon sillä on potentiaalia, tulee valtakunnallisten tulosten julkistamista ja raportointia yhä kehittää laajassa korkeakoulurajat ylittävässä yhteistyössä. Tulosten raportoinnin kehittäminen on vaikuttavan tulosviestinnän edellytys.

viestintäsuositukset 2

”Viikon uraseurantaluku”

Turun yliopistossa on LATUA-hankkeen aikana kehitetty uraseurantatiedon hyödyntämistä. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä on viikon uraseurantaluku, jota yliopiston työelämäpalvelut jakaa Facebookissa. Viikon uraseurantaluku on yhteen lukuun perustuva helposti ymmärrettävä nosto uraseurannoista. Kuvana Facebookissa jaettavan uraseurantaluvun avulla opiskelijoita ja valmistuneita ohjataan tutustumaan itse uraseurantaraportteihin. Turun yliopistossa viikon uraseurantaluvun julkaisu on näkynyt uraseurantaraporttien käyttäjämäärien nousuna.

viestintäsuositukset 3

Viikon uraseurantaluku -esimerkkejä

Tutustu lisää:

Viestinnän vuosikello