LATUA-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut tuottaa monipuolista, kattavaa ja ajankohtaista tietoa akateemisten työllistymisestä ja uran alkuvaiheista sekä koulutuksen vastaamisesta työelämän osaamistarpeisiin.

Hankkeessa on kehitetty yliopistojen valmistuneille tehtäviä uraseurantoja. Lisäksi on rakennettu tietojärjestelmä yliopistojen työharjoitteluprosessin hallintaan, joka mahdollista systemaattisen harjoittelua koskevan tiedon sekä ja työnantajapalautteen keräämisen.

pylväät

Uraseurantojen kehittämisessä keskeistä on ollut selvittää, minkälaisia ajankohtaisia tiedon tarpeita uraseurantatiedon hyödyntäjillä yliopistoissa on ja kuinka uraseurannat voivat niihin vastata. Uraseurantoja on toteutettu maistereille ja tohtoreille ennen hanketta jo noin 10 vuoden ajan, mutta kerätty tieto on ollut melko vähän käytettyä.

Monen muun kyselyn tavoin uraseurantojen vastausprosentit ovat olleet laskusuuntaisia, ja toimijoilla on ollut huoli tiedon kattavuudesta. Myös kyselyjen toteutus on vaatinut yliopistoilta paljon resurssia tilanteessa, jossa henkilöresurssit ovat koko ajan vähenemässä. 

Hankkeessa on myös selvitetty uuden sähköisten ratkaisujen hyödyntämistä niin kyselyjen toteutuksessa, vastaajien tavoittamisessa kuin raportoinnissa ja viestinnässäkin. Uraseurantojen valtakunnallista totutusmallia ja kehitetty yhä keskitetympää suuntaan, yliopistojen resurssia on voitu paremmin suunnata tiedon analysointiin, hyödyntämiseen ja tulosten viestintään. 

Uraseurantojen raportoinnissa ja sen saatavuudessa on otettu suuria askeleita, ja samalla tiedon tunnettuus ja hyödyntämismahdollisuudet ovat parantuneet olennaisesti. Uraseurannat ovat saaneet vahvempaa asemaa osana yliopistojen omia sekä valtakunnallisia palautejärjestelmiä.  

Uraseurantojen lisäksi hankkeessa on luotu sovellus korkeakoulujen harjoittelun hallintaan, joka tarjoaa sähköisen ratkaisun harjoittelusopimuksen laatimiseen yhdessä työnantajan kanssa sekä tuottaa kattavaa ja monipuolista sekä määrällistä että laadullista tietoa työharjoittelusta. 

Sovellus mahdollistaa myös yleisen työnantajapalautteen keräämisen harjoittelun päätyttyä. Sovellukseen kertyvä tieto työharjoittelusta on osittain yhteismitallista uraseurantojen kanssa, samoin työnantajalta kerättävä palaute työelämän osaamistarpeista. Sovellus on toteutettu avoimen lähdekodin ratkaisuna ja se on saatavissa pyydettäessä Tampereen yliopistosta. 

Lisätietoja hankkeen tuloksista:
Yliopistojen uraseurannat
Sovellus harjoittelun hallinnointiin

Sari Haataja, hankepäällikkö
Tampereen yliopiston työelämäpalvelut
etunimi.sukunimi@uta.fi