Uusille uraseurannan sivuille koottu monipuolinen valikoima uraseurantakyselyn tulospaketteja

Teksti: Aino Suomalainen

Hei, oletko jo tutustunut tältä sivustolta löytyviin uraseuranta-aineiston tulospaketteihin?

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke! on juuri päättynyt, mutta tehtyjä tulospaketteja voi edelleen hyödyntää. Tulospaketteja on tehty uraseurantakyselyn eri kierroksilta: vuosina 2013, 2014 ja 2015 valmistuneiden vastauksista. Tulospaketteja onkin ehtinyt kerääntyä mukava määrä hankkeen aikana eri aihepiireistä! Ne löytyvät sivujen yläpalkista Tulokset-painikkeesta.

Koulutusalakohtaisesta tiedosta kiinnostuneille löytyy koulutusalakohtaisia tulospaketteja. Paketeissa tarkastellaan uraseurantakyselyn teemoja laajasti koulutusalan mukaan. Tuloksissa esitellään tuloksia myös tutkintonimikkeittäin, jolloin tuloksista saa hieman tarkempaa kuvaa. Lisäksi tuloksia on koottu niin, että vastauksia voi verrata eri koulutusalojen kesken. Sivuilta löytyy palvelualoilta, luonnonvara-alalta, terveys- ja hyvinvointialoilta sekä kauppa, hallinto ja oikeustieteiden alalta valmistuneiden koulutusalakohtaiset paketit.

Hankkeessa järjestettiin kevään 2021 aikana lukuisia webinaareja eri koulutusaloihin sekä YAMK-tutkintoihin keskittyen. Webinaarien esitykset löytyvät myöskin sivuilta, Materiaalipankki-kohdan alta.

Viimeisimmän kyselykierroksen tuloksista on tehty kooste, josta saa mukavasti yleiskuvaa, mitä kysely sisältää. Koosteessa on tarkasteltu muun muassa alumnien alueellista liikkumista ja sijoittumista sekä eri koulutusaloilta vastanneiden vastausaktiivisuutta. Kooste löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi.

Uraseurantakyselyn tuloksista on myös koottu tulospaketteja eri teemojen mukaan. Teemoja on esimerkiksi YAMK- tutkinnon suorittaneet ja ulkomaalaistaustaisten AMK-alumnien työllistyminen Suomessa. Myös työttömyyttä, yrittäjyyttä ja alueellista sijoittumista on tarkasteltu teemakohtaisissa paketeissa. Tyytyväisyyttä tutkintoon on myös tarkasteltu tarkemmin omassa paketissaan.

Tulosten tulkitsemisen tueksi on myös tehty katoanalyysipaketti kunkin vuoden vastaajista. Sieltä löytää tietoa siitä, ketkä kyselyyn vastasivat innokkaimmin. Katoanalyysin kautta voi tarkastella alumnien vastausaktiivisuutta eri ammattikorkeakoulujen, koulutusalojen tai muiden vastaajan taustatietojen kautta.

Valmiiden tulospakettien lisäksi uraseurantakyselyn tuloksia voi käydä katsomassa Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta (https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx). Vipusessa on Power BI- visualisointi, jossa tuloksia voi valikoida esimerkiksi itseä kiinnostavien taustamuuttujien mukaan.

Vaikka AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke! onkin jo päättynyt, niin tulospaketit jäävät vapaasti käyttöön uusilla sivuilla. Täältä pääset tulospaketteihin: https://amk-uraseuranta.turkuamk.fi/tulokset/

Mukavia hetkiä tulospakettien parissa, toivottavasti löydät niistä itsellesi uutta ja kiinnostavaa tietoa!