Vipunen – utbildningsstatistik i Finland

Statistik- och indikatoruppgifter för utbildningen inom olika sektorer och placeringen efter utbildningen, forskning som har bedrivits vid högskolorna samt befolkningens utbildningsstruktur och studerandenas socioekonomiska bakgrund.

Karriäruppföljning:

  • Visualisering (Power BI)
  • Excel online
  • Möjliggör bland annat avgränsning av informationen utifrån olika bakgrundsfaktorer (t.ex. utbildningsområde, examen) samt jämförelse av resultaten med det riksomfattande medelvärdet.

Enkätresultat från de senaste åren

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2014

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2013