Millaisia tarpeita uraseurantatiedolle on?

Valmistuneilta kerättävä työelämäpalaute on yliopistoissa tärkeä tiedonlähde. Tietoa käytetään mm. opiskelijoiden ja opiskelemaan hakevien ohjauksessa, opetuksen kehittämisessä ja yliopiston toiminnanohjauksessa. LATUA-hanke teki selvityksen siitä, millaisia monipuolisia tiedontarpeita yliopistoissa on uraseurantatietoon liittyen. Neljässä yliopistossa tehdyn noin 50:n haastattelun pohjalta uraseurantatiedolle tunnistettiin erilaisia käyttötilanteita sekä määriteltiin keskeiset käyttäjätyypit.

Tutustu LATUA-hankkeen selvitykseen uraseurantiedon hyödyntämisestä yliopistoissa:

tiedontarpeet suositukset

Uraseurantojen sisältöjä muokattiin käyttäjätarpeiden pohjalta

Uraseurantakyselyjen sisältöjen kehittämisessä hyödynnettiin yliopistoissa tehtyjen haastattelujen lisäksi asiantuntijatyöpajoja ja aiemmissa uraseurantakyselyissä vastaajilta kerättyä palautetta. Yksi usein toistunut toive oli tiivistää kyselyjä. Uraseurantojen sisältöjä kehitettiin hakemalla tasapainoa pitkän aikavälin tiedon ja aikasarjojen säilyttämisen sekä toisaalta tiiviin muodon ja uusien tarpeiden huomioimisen välillä.

tulokset tiedontarpeet

Tutustu lisää:
Uraseurantojen sisällöllinen kehittäminen.pdf