Tulokset kaikista uraseurantakyselyistä

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Kaikille avoin palvelu, jossa tilasto- ja indikaattoritietoa laaja-alaisesti eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta sekä väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta taustasta.

  • Uraseurantakyselyn tulokset löydettävissä polkua Ammattikorkeakoulutus > Uraseuranta
  • Tulokset visualisoituna (Power BI)
  • Excel online-taulukkoraportit
  • Mahdollistavat mm. tarkasteltavien tietojen rajaamisen erilaisten taustamuuttujien (esim. koulutusala, tutkinto) mukaan sekä tulosten vertailun valtakunnalliseen keskiarvoon.
töissä.fi-palvelu
  • Kaikille avoin palvelu. Ensisijaisena kohderyhmänä opiskelijat, opiskelupaikkaa hakevat ja uraohjauksen parissa työskentelevät.
  • Työllistymiseen ja urapolkuun liittyvää tematiikkaa, hyödynnetty uraseurantakyselyjen tuloksia.

Koulutusalakohtaiset raportit

Terveys-ja hyvinvointialat_2014

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet, 2014

Palvelualat, 2015 valmistuneet

Koosteet uraseurantakyselyn tuloksista syksy 2020 (valmistuneet 2015)

Uraseurantakyselyn tuloksia, 2015 valmistuneet

UAS’ career monitoring survey – results of the graduates of 2015

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2015

YAMK-tutkinnon suorittaneet, 2015 valmistuneet

YAMK-tutkinnon 2013–2015 suorittaneet ammattikorkeakoulujen uraseurannassa

Katoanalyysi  2015 valmistuneet

Koosteet uraseurantakyselyn tuloksista syksy 2019 (valmistuneet 2014)

Uraseurantakyselyn tuloksia 2014 valmistuneet

UAS’ career monitoring survey –results of the graduates of 2014

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2014

Katoanalyysi 2014 valmistuneet

Tyytyväisyys tutkintoon 2014

Ulkomaalaistaustaisten AMK-alumnien työllistyminen Suomessa

Koosteet uraseurantakyselyn tuloksista aiheittain (valmistuneet 2013 ja 2014)

Työttömyys

Yrittäjyys

Alueellinen sijoittuminen (Uraseuranta-aineistosta tehty alueellisen sijoittumisen analyysi kokonaisuudessaan)

YAMK-tutkinnon suorittaneet ammattikorkeakoulujen uraseurannassa 2013 -2014

Koosteet uraseurantakyselyn tuloksista kevät 2019 (valmistuneet 2013)

Uraseurantakyselyn tuloksia 2013 valmistuneet

Katoanalyysi 2013 valmistuneet

Alueellinen sijoittuminen 2013 valmistuneet

Tyytyväisyys tutkintoon monimuuttuja 2013 valmistuneet

UAS’ career monitoring survey –results of the graduates of 2013

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2013

Muita selvityksiä aiheesta:

Katsaus uraseurantaan ammattikorkeakouluissa 2015-2016

AMKista uralle! -hankkeessa kerättiin vuosina 2015 – 2016 lähes kahdeltasadalta ammattikorkeakoulujen edustajalta näkemyksiä ura- ja työllistymistiedon keräämiseen, levittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä käytänteistä sekä uratiedontarpeista. Tietoja kerättiin korkeakoulujen johdon, laatutyön ja toiminnanohjauksen, uraohjauksen ja opetuksen, alumniyhteistyön sekä ura- ja rekrytointipalvelujen piiristä.
Tutustu selvityksen tuloksiin:
Katsaus uraseurantaan ammattikorkeakouluissa (pdf) (julkaistu 7.12.2016)