Tällä sivulla on koottu tietoa ja tuloksia LATUA-hankkeen vuosina 2015-2018 tekemästä uraseurantahankkeiden kehittämistyöstä. Alasivuille on koottu temaattisesti tietoa taustatyöstä, ohjeita, tuloksia, materiaalipohjia ja suosituksia uraseurantojen toteutukseen sekä tiedon jalostamiseen ja  hyödyntämiseen.

Yliopistojen uraseurannat -osio jaettu kuuteen alasivuun:

  1. Uraseurantatiedon tarpeet
  2. Uraseurantakyselyjen toteutus
  3. Uraseurantulosten raportointi
  4. Uraseurantaviestintä
  5. Uraseurantiedon hyödyntäminen
  6. Uraseurantatoiminnan organisointi yliopistossa

Jokaisella sivulle on erotettu oma uraseurantatoimintaan liittyvä teemansa, mutta aiheet linkittyvät vahvasti toisiinsa. Alasivut voi siis käydä läpi joko järjestyksessä tai vain itseään kiinnostaviin teemoihin perehtyen.

Sivuilta löytyvän tekstimateriaalin lisäksi mukana on Hanke suosittelee -kuvia:

Mallipohja suosituksista alkuun

sekä slideshare-pohjissa lisätietoa:

 

Klikkaa tästä ensimmäiselle alasivulle.