AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön hanke päättyy, mutta uraseurantakysely jatkuu

Teksti: Satu Helmi

Olen viimeiset kuusi vuotta käyttänyt ison osan työajastani uraseurantakyselyn luomiseen ja kehittämiseen. Ensimmäiset kolme vuotta kehitimme kyselylomaketta ja ohjasimme opoja käyttämään tuloksia hakijoiden ja opiskelijoiden uraojauksessa. Toiset kolme vuotta meni kyselyn edelleen kehittämisessä, uraseurantakyselyn toimintamallin testaamisessa sekä helpon raportoinnin kehittämisessä.

Kyselylomakkeen ensimmäinen versio AMKista uralle! -hankkeessa yhdessä yliopistosektorin LATUA ja töissä.fi -hankkeiden kanssa. Kyselylomaketyössä oli keskeistä teema 1) ammattikorkeakoulun 2) yliopistosektorin kanssa yhteiset töissä.fi palvelun kysymykset 3) välttää päällekkäisyyttä mm. liittojen omiin kysymyksiin. Tavoitteena oli siis saada ammattikorkeakoulujen kehittämistä tukevia kysymyksiä. Bonuksena oli vielä rahoitusmalliin liitetyt kysymykset. Vasta valtakunnallinen pilotti vuonna 2019 näytti, miten lomake todellisuudessa toimii.

Kyselylomakkeeseen on tehty pienempiä ja isompia muutoksia vuosittain. Syksyn 2020 kyselyyn tehtiin merkittävä lisäys, kun YAMK-tutkinnon suorittaneet saivat kyselyyn oman kysymyspatteristo ja muutamia kysymyksiä muokattiin sopimaan paremmin YAMK-tutkinnon suorittaneille.

Raportoinnin kehittäminen oli hankkeen keskeinen ja yksi tärkeimmistä tehtävistä. Mitä tehdään hyvällä kyselyllä, jos sen raportointi vaatii jokaiselta ammattikorkeakoululta valtavia panostuksia. Tavoitteena oli helppokäyttöinen ja havainnollinen raportti, josta jokainen kiinnostunut pystyy helposti suodattamaan tarvittavat tiedot. Raportti on nyt kaikkien nähtävänä Vipunen palvelussa ja uuden kyselyn tulokset latautuvat sinne nopeasti syksyn kyselykierroksen päätyttyä.

Hanke jättää jälkeensä myös kaksi toimivaa verkostoa. Uraseurantaverkosto jatkaa kyselyn toteuttamista ja raportointia ja alumnitoimijoiden verkosto keskittyy ammattikorkeakoulujen alumnitoiminnan kehittämiseen ja alumnien tavoittamiseen.

Hankkeen päättymisen myötä päättyy myös uraseurannat.fi sivun päivittäminen. Kaikki keskeinen informaatio ammattikorkeakoulujen uraseurannasta on siirretty sivuille amk-uraseuranta.fi sivuille. Sieltä saa lisätietoa kyselyn toteuttamisesta, raportoinnista ja vastuuhenkilöistä.

Vaikka hanke nyt päättyy minun työni uraseurannan parissa jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Jos tarvitset lisätietoa voit aina olla yhteydessä minuun (satu.helmi@turkuamk.fi).