Ammattikorkeakoulut ja yliopistot kehittävät valmistuneiden uraseurantaa kolmen hankkeen valtakunnallisena yhteistyönä.

Hankkeiden AMKista uralle, LATUA ja Töissä yhteisinä tavoitteina on:

  • Kehittää korkeakoulujen uraseurantaa vastaamaan monipuolisiin tiedontarpeisiin
  • Tukea tiedon järjestelmällistä hyödyntämistä korkeakouluissa ja ohjauksessa
  • Vakiinnuttaa uraseurannat korkeakouluissa sekä varmistaa tiedon kattavuus ja vertailtavuus

Yhteistyön alussa selvitetään millaista tietoa työllistymisestä ja urapoluista tarvitaan, mihin ura- ja työelämätietoa käytetään ja miten tietoa voidaan hyödyntää. Keskeistä on kehittää yhdessä uraseurantojen sisältöjä käyttäjien tiedontarpeiden pohjalta. Tiedon keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä helpotetaan teknisten ratkaisujen avulla. Tuloksena syntyy tietoa urasuunnittelun ja kestävien koulutusvalintojen tueksi. Kolmen hankkeen yhteistyönä luodaan malleja, joiden avulla uraseurantatietoa voidaan hyödyntää opetuksen suunnittelussa ja ohjauksessa sekä korkeakoulujen toiminnanohjauksessa.

Yhteiskunnassa on yhä suurempi tarve ajantasaiselle tiedolle valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Uraseurannat hanketyön tuloksista levitetään tietoa opiskelijoille, opiskelemaan hakeville, korkeakouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Hankkeet toteutetaan vuosina 2015 – 2017 ja ne ovat sosiaalirahaston rahoittamia. Vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.