LATUA-hankkeessa selvitettiin uraseurantaraportoinnin tarpeita ja kehittämistä. Käyttäjätarveselvityksissä raportoinnilta toivottiin selkeitä, valmiiksi pohdittuja näkökulmia, mutta samalla myös mahdollisuutta päästä helposti syvemmälle aineistoihin kiinnostuksen herätessä. Tulosten tulkintaan toivottiin mahdollisuutta tarkastella vastaavaa alaa muissa yliopistoissa sekä muutoksia ajassa.

Hankkeessa vastattiin käyttäjätarpeisiin ensimmäiseksi kehittämällä uraseurannan 2016 tulosten analyysiin Microsoftin pilvialustalle käytäjätarpeisiin pohjautuvat Excel Online -raportointiratkaisu, jonka avulla kaikki yliopistot pääsivät tarkastelemaan tuloksia helposti selattavien ja rajattavien, mukautettavien raporttien kautta. Raportointi keskitettiin oleellisimmiksi havaittuihin teemoihin ohjaavana ajatuksella helposti lähestyttävät raportit, joista pääsee tietoon käsiksi laajemmin kiinnostuksen herätessä. Raportointiratkaisuja testattiin vastaavanlaisilla toteutuksilla Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Seuraavana askeleena oli viedä uraseurannan raportointi osaksi valtakunnallisia palauteratkaisuja, jotta raportoinnin kehitys taattaisiin myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa testattiin uraseurantojen raportointia Opetushallituksen Vipunen.fi -palvelun ratkaisuilla ja tehtiin yhteistyötä Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa, jotta uraseurantojen 2017 tulokset voitaisiin raportoida osana tätä korkeakoulutuksen palautekokonaisuutta. Tarkoituksena on edelleen hyödyntää uraseurannan käyttäjätarveselvitystä ja hankkeen pilotointeja raportoinneista mm. Microsoft Power BI:llä.

raportointi tulokset

raportointi suositukset

Lue lisää:
Uraseurantatiedon käyttäjätarpeisiin perustuva raportointi 2016-2017

Hankkeessa kehitetyt yliopistokohtaiset raportointimallit

Turun yliopistossa uraseurantojen raportointia on kehitetty erityisesti opiskelijoiden, opetuksen kehittämisen ja opiskelijamarkkinoinnin käyttöön. Kehitystyötä on tehty hankkeen alussa tehdyn käyttäjätyyppiselvityksen perusteella. Tarkoituksena on ollut tehdä mahdollisimman helposti lähestyttävät itse selattavat raportit. Raportit on jaettu teemoittain työuraan, osaamiseen ja koulutuspalautteeseen sekä yrittäjyyteen liittyviin asioihin. Raporteissa tiedon helppoon ymmärrettävyyteen on panostettu visuaalisin keinoin.

Tutustu Turun yliopiston uraseurantaraportteihin

Esimerkkejä ja käytännön ohjeita raportointiin:

Palautetiedon raportointimalli Turun yliopistossa

Palautetiedon raportointimalli Tampereen yliopistossa

Palautetiedon raportointimalli Helsingin yliopistossa

Käytännön ohjeita Excel Online -raporttien luomiseen