Uraseurantakysely AMKista valmistuneille

Millainen on ammattikorkeakouluista valmistuneiden työ- ja uratilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen? Kantaako amk-opinnoista saatava osaaminen työelämässä? Selvitämme näitä teemoja syksyllä 2020 uraseurantakyselyllä, jonka kohderyhmään kuuluvat kaikki vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet. Kysely toteutetaan kaikissa ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea.  Kyselyn toteuttaa AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa.

Vastaamalla autat nykyisiä opiskelijoita

Vastaajia lähestytään sähköpostitse ja tekstiviestillä. Sähköpostin lähettäjänä on uraseurannat(a)arvokyselyt.fi ja tekstiviestin saat taholta Uraseurannat. Vastaamalla autat nykyisiä opiskelijoita heidän urapohdinnoissaan ja pääset vaikuttamaan tulevaisuuden ammattikorkeakoulutukseen. Uraseurantakysely on tärkeässä roolissa koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden uraohjauksessa. Tuloksia voit nähdä myös korkeakouluista valmistuneiden työtehtäviä ja urapolkuja esittelevässä kaikille avoimessa töissä.fi-verkkopalvelussa (www.toissa.fi). Arvostamme vastaustasi suuresti!

Vastaajien taustatiedot kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämästä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta, Virrasta. Siitä saamme myös perustiedot suoritetuista tutkinnoista, joten lomakkeessa ei kysytä erikseen siihen liittyviä asioita.  Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti siten, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa. 5 vuotta aiemmin valmistuneiden uraseurantakyselyitä tehdään jatkossa vuosittain, joten vastauksesi auttaa myös kyselyn kehittämistyössä!

Voit tutustua kyselyn tietosuojailmoitukseen täällä.

Kyselylomakkeen sisältö: