AMKista uralle! -projektissa kehitetään ammattikorkeakoulukentälle valtakunnallisesti yhtenäinen toimintamalli valmistuneiden opiskelijoiden uraseurantatietojen keräämiseen ja levittämiseen.

Keskeiset tavoitteet ovat:

  • Selvitys uraseurannasta ammattikorkeakouluissa
  • Kysely ja mittaristo työkaluna AMK-kentälle ja korkeakouluhallinnolle
  • Vertailukelpoinen, yliopistojen uraseurannan kanssa osin yhtenevä tiedonkeruutapa koulutuksen ennakoinnin ja kehittämisen tueksi
  • Parantuneet uraohjauksen käytänteet sekä uraohjauksen kiinteä sisältyminen opettajien ja opinto-ohjaajien koulutukseen
  • Hyvät käytännöt -ohjeisto; toimintamallit uraseurantatutkimustiedon integroimiseen koulutukseen, opetussuunnitelmiin ja johtamiseen