Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena -hankkeessa

  • kehitetään töissä.fi-verkkopalvelua sekä
  • vahvistetaan sen käyttöä opiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymistä tukevana ohjauksen välineenä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti korkeakoulujen opiskelijat sekä ohjaajat ja opettajat. Tuloksia voivat hyödyntää myös toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet alan vaihtajat sekä kaikki ohjauksen parissa työskentelevät, kuten TE-toimistojen ohjaajat ja lukioiden opinto-ohjaajat.

toissafi_logo_rajattu