Uraseurantakyselyn toteuttamiseksi ja uraseurantatiedon levittämiseksi on perustettu ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen yhteistyöverkosto, uraseurantaverkosto.

Verkoston tehtävä on sopia yhteisistä käytännöistä, käsitellä kyselyn palaute, kehittää kyselyä ja uraseurantatiedon käyttöä. Verkoston edustajien kautta tieto välittyy ammattikorkeakouluihin.

Arenen rooliin kuuluu uraseurantakyselyn sisältöjen, aikataulujen, yhteisten periaatteiden ja eettisten kysymysten hyväksyminen sekä valtakunnalliseen viestintään osallistuminen vuosittain. Arene asettaa uraseurantakyselylle ohjausryhmän.

Uraseurantakyselystä vastuussa olevat ammattikorkeakoulut (4 -6 ammattikorkeakoulua) muodostavat uraseurantatyöryhmän. Työryhmä vastaa kyselyn toteutuksesta, kehittämisestä ja tekee operatiiviset päätökset toteutukseen liittyen. Sopimukset CSC:n ja Otuksen kanssa ja resurssien kerääminen ammattikorkeakouluilta kulkevat yhden vastuuammattikorkeakoulun kautta. Vastuuammattikorkeakoulun vetäjä raportoi uraseurantaverkostolle ja Arenelle kyselyn toteutuksesta ja vetää uraseurantaverkostoa.

Toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet.

Uraseurantaverkoston jäsenet ammattikorkeakouluittain:
 • Arcada, Sandra Slotte
 • Centria-ammattikorkeakoulu, Heli Lauronen
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pia Juusela
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Eva Loippo-Sännälä
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helka Luttinen
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Jaana Kullaslahti
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Elina Kirjalainen
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Sini Taimela
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Teija Sievänen
 • Karelia-ammattikorkeakoulu, Mikko Penttinen
 • LAB-ammattikorkeakoulu, Tanja Matikainen
 • Lapin ammattikorkeakoulu, Merja Forest
 • Laurea-ammattikorkeakoulu, Jaana Ignatius
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kirsi Kuosa
 • Oulun ammattikorkeakoulu, Ismo Kinnunen
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu, Eeva-Leena Forma
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Esa Viklund
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Mervi Lehtola
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Merja Hanhimäki
 • Turun ammattikorkeakoulu, Satu Helmi
 • Vaasan ammattikorkeakoulu, Juha Vierola
 • Yrkeshögskolan Novia, Isabella Alén