töissä.fi_FB-jakokuvaTöissä-hankkeen tavoitteena on

 • tuottaa palveluun uusia sisältöjä ja ominaisuuksia
 • parantaa palvelun kattavuutta
 • jalkauttaa töissä.fi:n käyttö korkeakouluihin ohjaajien työn tueksi
 • luoda malleja palvelun hyödyntämiseen ohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä.

Hankkeen aikana

 • tuotetaan uutta tietoa tämänhetkisestä työelämästä analysoimalla systemaattisesti töissä.fi-verkkopalveluun kirjoitettuja valmistuneiden kertomuksia
 • esitetään tieto mielenkiintoisella tavalla uusimpia verkkoteknologisia ratkaisuja hyödyntäen
 • luodaan malleja ja välineitä töissä.fi-sivuston hyödyntämiseksi korkeakoulujen HOPS-ohjauksessa, uraohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä
 • otetaan huomioon kohderyhmänä erityisesti vammaiset ja erilaiset oppijat ja kehitetään töissä.fi-palvelusta esteetön versio yhdenvertaisuuden lisäämiseksi
 • selvitetään, millaisia kuvauksia työelämästä työnantajat voisivat tuottaa verkkopalveluun
 • työskennellään verkostomaisesti ja tehdään yhteistyötä samaan teemaan liittyvien organisaatioiden ja asiantuntijaryhmien kanssa
 • otetaan kohderyhmät mukaan kehitystyöhön.