LATUA – laadullinen työllistymistieto akateemisten työllistymisen tukena -hanke (ESR) on toteutettu ajalla 1.4.2015 -31.3.2018. Hanketta on koordinoinut Tampereen yliopisto ja mukana toteuttajina ovat olleet Helsingin yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi. Hankkeen on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja sitä on hallinnoinut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1 212 011 euroa, josta ESR- ja valtionrahoitusta oli 969 610 euroa.

LATUA-hanke sijoittui OKM:n valtakunnallisen ESR-toimenpidekokonaisuuden 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen -toimintalinjaan. Hanke vastasi toimintalinjan Korkeakoulusta työelämään -osan kehittämistarpeisiin lisätä korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä ja tarjota yhdenvertaiset lähtökohdat työmarkkinoille.

Olemme koonneet näille sivulle tietoa hankkeen tuloksista ja nostaneet esiin kehittämistyön kautta esiin nousseita konkreettisia suosituksia ja ohjeita. Tervetuloa tutustumaan!

Tutustu hankkeen tuloksiin

LATUA-hankkeen esite