Valtakunnallinen Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Se toteutetaan 1.2.2015 – 31.1.2018. Vastuuviranomainen on Pohjanmaan ELY-keskus.

Töissä-hankkeesta vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Osatoteuttajana on Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Päätoteuttaja vastaa verkkopalvelun kehittämisestä, osatoteuttaja ohjauksen kehittämisestä. Ota yhteyttä

Mikä on töissäfi

Kolmen hankkeen kokonaisuus

Töissä-hanke muodostaa yhdessä yliopistojen LATUA-hankkeen ja ammattikorkeakoulujen AMKista uralle! -hankkeen kanssa hankekokonaisuuden, jossa pyritään vakiinnuttamaan korkeakoulujen uraseurannat ja niiden hyödyntäminen osaksi korkeakoulujen perustoimintaa.

Uraseurannat_esite