Ensimmäinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseuranta toteutettiin keväällä 2019. Uraseurantatiedolla tarkoitetaan ajantasaista tietoa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta.

Ammattikorkeakoulujen uraseurannan kehittäminen aloitettiin AMKista uralle! -hankkeessa  vuosina 2015–2018. AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeen tavoitteena on kehittää kaikille ammattikorkeakouluille yhtenäinen uraseurannan toteutus, tiedon keräämisen, käsittelyn/analysoinnin ja raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeessa lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettuutta ja hyödyntämistä koulutuksen suunnittelussa ja työelämänvastaavuuden kehittämisessä.

Olemme koonneet sivulle tietoa molempien hankkeiden tuloksista ja nostaneet esiin kehittämistyön kautta esiin nousseita konkreettisia suosituksia ja ohjeita. Tervetuloa tutustumaan!