Tampereella etsittiin työvälineitä uran ja osaamisen rakentamiseen

Ammattikorkeakoulut pyrkivät löytämään keinoja opintojen ja työelämän välisen rajan madaltamiseen sekä valmistuneiden työllistymisen edistämiseen. AMKista uralle! ja Verkkovirta -hankkeet yhdistivät voimansa ja järjestivät Uraa ja osaamista rakentamassa -seminaarin Tampereella 18.4. Paikalla oli satakunta opettajaa, kouluttajaa, uraohjaajaa ja hallinnon edustajaa pohtimassa sitä, mitä osaaminen tänä päivänä on, miten sitä voidaan kehittää lähellä työelämää ja kuinka osaamista ja uraa rakennetaan yhdessä, verkostoissa.

1804_esitteetAamupäivällä keskityttiin siihen, miten tulevaisuuden osaamista ja tietoa rakennetaan yhdessä, verkostomaisesti toimien ja digitaalista tekniikkaa hyväksikäyttäen. TAMKin vararehtori Päivi Karttunen jakoi kokemuksiaan tulevaisuuden osaamisen rakentamisesta ja uuden korkeakouluorganisaation luomisesta verkostoissa. Sen jälkeen digitalisti ja strategiajohtaja Ville Tolvanen herätti kuulijoita pohtimaan sitä, miten tiedon ja oppilaitosten rooli ja suhde muuttuvat, kun digitaalisaatio muuttaa ihmisten suhdetta aikaan ja paikkaan sekä päällekkäisiin sosiaalisiin verkostoihin. Iltapäivällä taas etsittiin työpajatyöskentelyllä vastauksia erilaisia työriin, korkeakoulujen uraohjaukseen, opetussuunnitelmiin sekä osaamisen sanoittamiseen liittyviin kysymyksiin.

AMKista uralle! -hankkeen työpajassa keskusteltiin vilkkaasti siitä, mihin ammatillinen identiteetti voi jatkuvasti liikkuvassa työelämässä kiinnittyä ja miten sen rakentamista voitaisiin ohjauksella tukea. Osallistujat jakoivat keskenään näkemyksen siitä, että opiskelijat tarvitsevat nykyistä enemmän ohjausta oman osaamisen sanallistamiseen ja omien kompetenssiensa kirkastamiseen, opiskelijapolun alusta loppuun. Kun opiskelija osaa hahmottaa omaa osaamistaan ja ammatillista arvomaailmaansa, pystyy hän luomaan sellaista ammatillista itsetuntoa, jonka kautta uramuutokset ovat käänteitä, eivät katastrofeja.

Lisätietoa Verkkovirta-hankkeesta ja seminaarin materiaalit.

TEKSTI JA KUVA: Liisa Marttila, AMKista uralle! -hankkeen projektipäällikkö