”Nykypäivän työelämä vaatii resilienssiä”, pohdittiin AMKista uralle! -seminaarissa

Minkälaisia haasteita työelämä asettaa vastavalmistuneelle?

Tähän ja moniin muihin kysymyksiin vastattiin Tampereen AMK:n järjestämässä AMKista uralle! – Kohti laadukasta työtä ja kestäviä koulutusvalintoja -seminaarissa 19.1.2017. Päivän aikana kuultiin puheenvuoroja työelämän osaamistarpeista sekä uraseurantatiedon merkityksestä rahoituksen ja opintojen työelämävastaavuuden kehittämisessä. Puheenvuoroissa pohdittiin myös sitä, kuinka koulut voivat opintojen aikana tukea opiskelijoiden ammatillista kehittymistä.

Päivä koostui luennoista, paneelikeskustelusta ja työpajoista. Työpajoissa mietittiin uraohjauksen, uratiedon raportoinnin ja hyödyntämisen sekä alumniyhteistyön välineitä.

Uraseurantatieto osana ammattikorkeakoulujen rahoituskriteerejä

Niin panelistit kuin OKM:n opetusneuvos Tomi Halonen pohtivat laadullisen työllistymisen merkitystä. Laadullisella uraseurantatiedolla voidaan selvittää, kuinka hyvin valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet oman alan töihin. Tulevaisuudessa tällä tiedolla tulee olemaan rooli myös ammattikorkeakoulujen rahoituksessa. Mitä paremmin ammattikorkeakoulun opinnot vastaavat työelämän vaatimuksia, sitä paremmin valmistuneet pääsevät oman alan töihin ja sitä enemmän koulu saa valtiolta rahaa. Toki laadullisen työllistymisen merkitys kokonaisrahavirrassa on varsin pieni, mutta suuressa summassa jo prosenttiyksikön painoarvolla on merkitystä.

AMKista uralle! -hankkeen projektipäällikkö Liisa Marttila esitteli omassa puheenvuorossaan katsauksen uraseurantaan ammattikorkeakouluissa. Esityksen havainnollisen materiaalin voi katsoa ohesta.

Oman osaamisen brändääminen ja muutoshalukkuus ovat avaimia työllistymiseen

Mitä tarvitaan työllistymiseen muuttuvassa työelämässä? Tätä teemaa pohti seminaarin nelihenkinen paneeli. Ratkaisuiksi tarjottiin niin oman osaamisen tuotteistamista, oman työosaamisen jatkuvaa kehittämistä ja hyviä verkostotaitoja. Alla videotaltiointi yhdestä paneelin kysymyksistä.

Paneelissa oli mukana seuraavat henkilöt (järjestyksessä vasemmalta oikealle):

  • Sinikka Volanto, lehtori / sote-alan asiantuntija,SeAMK
  • Timo Lampikoski, uraohjaaja – valmentaja – kouluttaja, Haaga-Helia
  • Kristiina Kokko, kehityspäällikkö, Akava
  • Miika Rautiainen, alumnikoordinaattori, TAMK / yrittäjä, Nokkos

Pj. Verna Rantala, opiskelija ja puheenjohtaja, TAMKO

Kiitos kaikille hienosta seminaaripäivästä! Lähiaikoina on luvassa lisää blogikirjoituksia päivän työpajojen tuotoksista!