Annetaan sanan kiertää! Uraseuranta esillä OPO-päivillä

 

Opinto-ohjaajat ympäri Suomea kokoontuivat valtakunnallisille OPO-päiville 6.–8.2020 Tampereelle. Amkista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke oli mukana tapahtumassa näytteilleasettajien areenalla. Hankkeen esittelypisteellä riitti kävijöitä koko päivän ajan. Opinto-ohjaajat peruskoulusta, ammatillisista oppilaitoksista, lukioista ja korkeakouluista ottivat kiinnostuneina vastaan tuoreita uutisia ammattikorkeakoulujen uraseurannasta ja sen tuloksista.

Esittelypisteellä tiedustelimme opinto-ohjaajien näkemyksiä kiinnostavimmista ura- ja työelämätiedoista ja siitä, miten he käyttävät tätä tietoa ohjaustyössään. Osallistujat kirjoittivat ajatuksiaan viestilapuille, jotka ripustimme ”pyykkinarulle” kaikkien kävijöiden nähtäville ja kommentoivaksi. Viestien perusteella opinto-ohjaajat kokevat hyödyllisinä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden eli alumnien uratarinat. Valmistuneen kokemuksiin perustuva tieto urakehityksestä antaa opiskelijalle näkökulmia oman elämäntilanteen tarkasteluun ja omien uramahdollisuuksien pohtimiseen. Viesteistä nousivat esiin myös jatko-opintomahdollisuudet, opintojen keskeyttämiset ja alan vaihdot. Miten uraseurantatietoja voisi hyödyntää vaihtoehtoisia koulutuspolkuja kartoittaessa? Miten eri aloilta kerätyt uraseurantatiedot tukevat yksilöllisiä koulutusvalintoja? Millaisiin ammatteihin ja työtehtäviin eri tutkintokoulutuksista voi valmistua?

Osastolla vierailleet opinto-ohjaajat toivoivat, että uraseurantatiedot olisivat helposti löydettävissä, käytettävissä ja ymmärrettävissä. Työelämätietojen näkökulmasta kiinnostavimpina asioina opinto-ohjaajat nostivat esille tiedot eri työtehtävistä ja palkkauksesta. Mitä eri työtehtävissä/ammateissa ja aloilla tehdään? Miten eri aloilta työllistyy? Mitkä ovat tulevaisuuden tehtävät tai ammattinimikkeet? Työtehtävien ja työllistymisen tarkasteluun kaivattiin helposti käytettäviä verkkopalveluita.

Esittelypisteellä käyneistä opinto-ohjaajista moni kertoi käyttävänsä Töissä.fi-palvelua aktiivisesti uraohjauksen tukena. Tietoa haetaan myös muilta verkkosivuilta, kuten Aarresaari, Opiskelijatöihin.fi, Ammattinetti ja Väylät auki. Tietoa kerätään lisäksi TE-palveluiden, liittojen ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta. Osa opinto-ohjaajista kuuli ensimmäistä kertaa Uraseurannat.fi-sivustosta ja Vipunen.fi-palveluun viedyistä ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedoista.

Maaperä uraseurantatietojen entistä ahkerampaan levittämiseen on otollista. Onneksi meillä on hankkeessa vielä vuosi aikaa hioa entistä parempia keinoja ja työkaluja uraseurantatietojen hyödyntämiseen muun muassa opinto-ohjauksen tueksi.

Kirjoittajat: Päivi Karjalainen, OAMK ja Liisa Marttila, TAMK

Kuva: Liisa Marttila, TAMK